Kontakt

Nimi/ amet telefon e-post
Kaspar Tammist, juhataja 5201404 kaspar.tammist@pstk.ee
Marit Leppoja, sotsiaaltöötaja 5837 6056, 385 0638 marit.leppoja@pstk.ee
Ester Marjapuu, psühholoog lasteaedades 5681 2424 psyhholoog@pstk.ee
Triinu Oraste, psühholoog koolides 5349 9040 triinu@pstk.ee
     
Psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne    
Päevakeskus Tallinna tn. 49 5836 7929 erivajadused.paevakeskus@pstk.ee
Hele Annikov, tegevusjuhendaja-koordinaator 5590 7340 hele@pstk.ee
Kaili-Käesel Maastik, tegevusjuhendaja    
Ulvi Valde, tegevusjuhendaja    
Ülle Männik, tegevusjuhendaja    
     
Eakate hoolekanne tel. 385 0638  
Ester Kivinurm, koduhooldustöötaja  5899 9262  
Külli Meekler, koduhooldustöötaja  5899 9263  
Tatjana Evart, koduhooldustöötaja  5899 9261  
Jelena Ruusna, koduhooldustöötaja    
Janika Mändla, koduhooldustöötaja    
Ülo Ormus, autojuht    
     
Eakate päevakeskus, Lai 33    
Eva-Orlova Palusalu, tegevusjuhendaja 5340 4750 paidepaevakeskus@gmail.com
Maimu Lomp, tegevusjuhendaja    
Sirje Unga, ansamblijuht    
     
Sotsiaalmaja, Aiavilja 13 5341 4172  
Ilvija Tovstik, valvetöötaja-koordinaator    
Ain Pilipenko, valvetöötaja    
Hillar Hürenen, valvetöötaja    
     
Paide Sotsiaaltöökeskuse Perekodu 516 4062 perekodu@pstk.ee
Liivia Malken, perevanem    
Marge Kimmel, perevanem    
Klarika Lussmann, perevanem    
Elga Tabur, perevanema abi    
     
Paide Madala Läve keskus, Aiavilja 13 385 0639 paidemadalalavekeskus@gmail.com
Ene Trummal, sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja    
Reet Valdru, süstlavahetaja-välitöötaja   reet.valdru@pstk.ee  
     
Puuetega laste lastehoid, Tallinna tn. 49 MTÜ Me Hoolime Sinust mehoolimesinust@gmail.com
Ilme Klaas, lapsehoidja 5374 1003  
     
„Hoolekandeteenuste arendamine Järvamaal“ projekt    
Rutt Tuula, tugiisik