Kasulikud kontaktid

Päästeamet 112
Kiirabi 112
Politsei 112
AS Järvamaa Haigla erakorraline vastuvõtt 384 8155
AS Järvamaa Haigla infotelefon 24/7 384 8153
AS Järvamaa Haigla registratuur 384 8132
Perearsti nõuandetelefon 1220
Järvamaa Töötukassa 385 9160
Sotsiaalkindlustusamet Paide klienditeenindus 

612 1360 või 16106
Järva ohvriabikeskus 387 8699
jarva.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee
MTÜ Järva Naiste Tugikeskus 5813 3755
jarvanaistekeskus@gmail.com
MTÜ Eluliin 551 5491
varjupaik@eluliin.ee

Infotelefon 1182 tähtsad numbrid