Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada isikutele, kes sotsiaalsete, majanduslike või tervislike probleemide tõttu vajavad avalike teenuste saamiseks või elukondlike vajaduste rahuldamiseks abi Paide linna haldusterritooriumil või riigi territooriumil liikumiseks.

Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks peab sotsiaaltransporti sooviv isik esitama sotsiaaltöökeskusele vähemalt üks tööpäev enne teenuse vajadust taotluse:
– taotluse võib esitada suuliselt, kirjaga või e-postiga;
– taotluses tuleb esitada sotsiaaltransporditeenuse vajaduse aeg ja sihtkoht või marsruut.

Teenuse osutamine loetakse kokku lepituks, kui teenuse taotleja ja sotsiaaltöökeskus on kinnitanud teenuse osutamise aja kuupäevaliselt ja kellaajaliselt.

Paide linna haldusterritooriumil sotsiaaltöökeskuse poolt osutatava sotsiaaltransporditeenuse eest tasu ei võeta.

Väljaspoole Paide linna haldusterritooriumi osutatav sotsiaaltransporditeenus on tasuline.
Vastavalt Paide linnavalitsuse nr. 115 korraldusele on
– sotsiaaltranspordi hind 0,20 eurot üks kilomeeter ning ootetunnitasu alates teisest ootetunnist 5 eurot;
– sotsiaaltranspordi hind Paide linna piires 1 euro 1 tund. Arvestust peetakse kliendi põhiselt;
– invatransporditeenuse hind 0,70 eurot 1 kilomeeter;
– lamaja transporditeenuse hind 0,80 eurot 1 kilomeeter. 

Info ja sõitude broneerimine:
Kaspar Tammist
juhataja
mob: 520 1404
e-mail: kaspar.tammist@pstk.ee