Täisealise isiku hooldus

Täisealisele isikule seatakse hooldus, kui isik vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Kontaktisik:
Kaspar Tammist
Paide Sotsiaaltöökeskuse juhataja
mob: 520 1404; 385 0638
e-mail: kaspar.tammist@pstk.ee