Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

Tugiisikuteenust osutatakse tasuta.

Kontaktisik:
Kaspar Tammist
Paide Sotsiaaltöökeskuse juhataja
mob: 520 1404; 385 0638
e-mail: kaspar.tammist@pstk.ee