Turvakoduteenus

Kontakt: kaspar.tammist@pstk.ee
Tel: 385 0566; mob: 520 1404, 5837 6056

Turvakoduteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada 1) lapsele, kes vajab tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut; 2) täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada vältimatu abi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Turvakoduteenus on tasuline, 100 eurot ühe isiku kohta ööpäevas.