Kahjude vähendamise teenus

Paide Madala läve keskus

Kontakt: paidemadalalavekeskus@gmail.com
Tel: 385 0639
Ene Trummal – sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja
Reet Valdru – süstlavahetaja-välitöötaja

Teenuse eesmärk
Narkootikumide tarvitamisega kaasnevate kahjude vähendamine.

– Sõltlaste motiveerimine ja suunamine sõltuvushäirete ravi ja rehabilitatsiooniteenuste juurde.
– Saastunud süstalde korduvkasutamisest ja jagamisest tingitud tagajärgede ennetamine.

Sihtgrupp
Teenus on suunatud kõikidele neile uimastitarvitajatele, kes tarvitavad narkootilisi ja psühhotroopseid aineid süstimise kaudu.

Sotsiaalteenused:
– keskuses on loodud klientidele pesemisvõimalused isikliku hügieeni tagamiseks;
– pakutakse tasuta sooja jooki ja kerget einet;
– võimalusel saavad uimastitarvitajad endale ilmastikule vastavaid kasutatud riideesemeid.

Sotsiaalnõustamine
Nõustamise käigus pakub sotsiaaltöötaja abi konkreetsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.