Asenduskoduteenus

Asenduskoduteenus on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Kontakt: Kaspar Tammist – Paide Sotsiaaltöökeskuse juhataja
Tel: 385 0638; mob: 520 1404
E-post: kaspar.tammist@pstk.ee