Psüühiliste erivajadustega isikute hoolekanne

Kontakt: hele@pstk.ee
Mob: 5590 7340

Igapäevaelu toetamise teenus

Teenuse eesmärk - isiku võimalikult iseseisva toimetuleku toetamine ning igapäevaeluks vajalike sotsiaalsete ja tööoskuste kujundamine.

Meie tegevused:
2x kuus ujumine; 1x kuus bowling; ühiselt sünnipäevade tähistamine; 1x kuus ühisüritus (matk, ekskursioon jms); jõululaadal osalemine; karaoke; erinevad tubased mängud (karoona, lauatennis, piljard).

Käeline tegevus:
õmblusmasinal õmblemine; riiete parandamine; kudumine; tikkimine; joonistamine; ehete valmistamine; kaartide valmistamine; lihtsamate toitude valmistamine.

Tegevused väljas:
matkad, seenel -ja marjulkäik, ekskursioonid, kepikõnd.

Toitlustamine erivajadustega klientide päevakeskuses (kahekäiguline lõuna): 1,50 eurot.

Teenusele saamiseks esitada Paide Sotsiaaltöökeskusele järgmised dokumendid:
 – sotsiaalkindlustusametist väljastatud suunamiskiri;
 – koopia isikuttõendavast dokumendist;
 – terviseseisundi kirjeldus (arstitõend), mis tõendab, et ei esine pidevat ravi nõudvaid somaatilisi haigusi.
 
Igapäevaelu toetamise teenust pakutakse aadressil Tallinna tn 49.

Toetatud elamise teenus

Teenuse eesmärk - raske, sügava või püsiva psüühikahäirega isikute sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine – isiku kasutusse antud eluruumi pakkumise, igapäevase majapidamise ning igapäevaelu korraldamise ja juhendamise kaudu.

Teenusele saamiseks esitada Paide Sotsiaaltöökeskusele järgmised dokumendid:
 –  sotsiaalkindlustusametist väljastatud suunamiskiri;
 –  koopia isikuttõendavast dokumendist;
 –  psühhiaatri hinnang teenusele saamise vajadusest.

Toetatud elamise teenust pakutakse aadressil Aiavilja 13 või teenust vajava isiku kodus.