Koduteenus

Koduteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Teenuse pakkumisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

Teenus on mõeldud isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Paide linn.

Koduteenus on üldjuhul tasuline.

Koduteenus on tasuta, kui isiku ühe kuu sissetulek on võrdne või jääb alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud kahekordsest täisealiste toimetulekupiirist.

Paide linnavalitsus kehtestas uued hinnad Paide Sotsiaaltöökeskuse pakutavatele teenustele:

– koduteenus – 1 euro 1 tund;
– sotsiaaltransporditeenus väljaspool Paide linna – 0,20 eurot/km, ooteaeg 5 eurot 1 tund alates teisest ootetunnist.