Paide eakate päevakeskus

Aadress: Paide linn, Tallinna tn 49
Tel: 5340 4750

Avatud tööpäevadel kell 10.00-16.00

Pakutavad tegevused:
– käelised tegevused;
– tervisevõimlemine (T,N);
– lauluansamblis laulmine;
– arvuti kasutamine;
– võimalus vaadata televiisorit;
– võimalik lugeda ajalehti;
– ühised tähtpäevade tähistamised ja väljasõidud.

Osalustasu päevakeskuse tegevustes osalemiseks on 1.50 eurot kuus.