Eakate hoolekanne

Mob: 520 1404

– sotsiaalnõustamine
– koduteenuse taotlemine
– isikliku abistaja teenuse taotlemine
– tugiisiku teenuse taotlemine
– täisealise isiku hoolduse teenuse taotlemine
– transpordi korraldamine

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Paide linnas