Raske ja sügava puudega laste tugiteenused

NB! Alates 01.08.2018 on Sotsiaalkindlustusameti hankepartner Järvamaal Paide linnavalitsus. Hankepartneri kontaktisik on lastekaitse spetsialist Irene Virkoja, kellega saab ühendust järgnevalt: tel. 383 8631, mob. 555 66432 või e-postil irene.virkoja@paide.ee

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“.

Kirjeldus teenustele saamiseks:
Teenuse saamiseks esitab lapsevanem avalduse sissekirjutusjärgsele KOV-ile, teenusepakkujale või otse SKA-le.
Avalduse blanketid on kättesaadaval ka SKA kodulehel – Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine

Kui lapsevanem edastab avalduse KOV-ile või teenusepakkujale, siis nad on kohustatud avalduse koos lisadokumentidega edastama SKA vastava piirkonna koordinaatorile.
Piirkonna koordinaator teeb kümne tööpäeva jooksul (peale avalduse kättesaamist) otsuse teenusele suunamise kohta ja edastab otsuse lapsevanemale ja lapsevanema poolt soovitud teenusepakkujale.
Avaldusi saab digitaal-allkirjastatult esitada koordinaatori e-mailile või saata postiga.

Eeldame, et lapse teenuse vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis. Kui rehabilitatsiooniplaanis vastav märge puudub siis ei tähenda see seda, et laps automaatselt teenust ei saa. Sel juhul hindab koordinaator (olemasoleva informatsiooni põhjal) teenuse vajadust ja suunab lapse teenusele kuni kolmeks kuuks. Selle aja jooksul tuleb perel rehabilitatsiooni meeskonna poole pöörduda ja paluda rehabilitatsiooniplaan üle vaadata ning vajadusel täiendada sotsiaalteenuste osa.

Laps saab teenust kasutama hakata pärast koordinaatori tehtud otsuse kättesaamist. 

Teenusepakkuja, pärast SKA-st teenusele suunava otsuse saamist, sõlmib lapsevanemaga lepingu, kus on märgitud kuidas laps hakkab teenust aasta jooksul (või kuni otsuse lõppemiseni) kasutama.

Lisan avalduse täitmise juurde märkuse, et kui avaldus esitatakse digitaalallkirjastatult siis ei ole vaja isikutunnistuse koopiat juurde lisada. Isikutunnistuse koopia lisatakse juhul, kui avaldus allkirjastatakse käsitsi.
Ilmselt mõnda aega kehtib veel nõue puude raskusastme otsuse ja rehabilitatsiooni plaani koopia esitamise kohta, aga kohe kui saame õiguse ise SKA-st dokumente vaadata siis see nõue kaob.

Koordinaatoritel ei ole vastuvõtu aegasid, aga kokkuleppel on võimalik koordinaatoritega alati kohtuda ja soovitan küsimuste tekkimise korral kindlasti ühendust võtta.

Projektiga seotud inimeste kontaktid:

Projektijuht: Ebeli Berkman
email: ebeli.berkman@sotsiaalkindlustusamet.ee
tel: 640 8158; mob: 5349 0652
töökoha aadress: Endla 8, 15092 Tallinn

Põhja piirkonna koordinaator: Kadri Arumetsa
e-mail: kadri.arumetsa@sotsiaalkindlustusamet.ee
mob: 5193 6614
töökoha aadress: Endla 8, 15092 Tallinn
tööpiirkonnad: Tallinn, Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa

Tasu teenuste eest:
– lapsehoiuteenus- 5.58 eurot tund;
– tugiisikuteenus- 6.96 eurot tund;
– transporditeenus- 0.50 eurot km.
Raha teenuse eest lapsele on aastas 4918 eurot.

Info:
Irene Virkoja
Paide linnavalitsuse lastekaitse spetsialist
tel. 383 8625
mob: 5556 6432
e-post: irene.virkoja@paide.ee

Hankepartneri kontakt Järvamaal:
Paide linnavalitsus
Getter Nurk
Sotsiaalosakonna juhataja
tel: 383 8626
tel: 5593 2250
e-post: getter.nurk@paide.ee