Avaleht

TÄHELEPANU!

Tulenevalt Paide Linnavolikogu 21. juuni 2018 otsuse nr 43 „Paide Sotsiaaltöökeskuse tegevuse lõpetamine“ punktist 1 lõpetatakse Paide Sotsiaaltöökeskuse tegevus alates 30. septembrist 2018.

Seoeses sellega osutab ja korraldab sotsiaalteenuseid alates 01.10.2018 Paide Linnavalitsuse sotsiaalosakond, mille kontaktid leiate SIIT.

Erihoolekandeteenuseid osutab Paide linnas MTÜ Me Hoolime Sinust. Kontaktid: e-post mehoolimesinust@gmail.com ; mobiil 5690 2172 või 5555 7488.

Kahjude vähendamise teenust osutab Paide linnas MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus. Kontaktid www.sesok.ee 

 

Paide Sotsiaaltöökeskus on loodud 2010. aastal.                                                              

- Paide Sotsiaaltöökeskuse arengukava 2012-2020
Paide Sotsiaaltöökeskuse põhimäärus
-
 Paide Sotsiaaltöökeskuse pakutavate teenuste hinnakiri alates 1.03.2018

Missioon:

Oleme avatud ja usaldusväärne partner abivajajale sõltumata vanusest. Osutame kvaliteetseid sotsiaalteenuseid abivajajatele parema toimetuleku tagamiseks professionaalsete sotsiaaltöötajate poolt.

Väärtused:
Peame väärtusteks osutatava teenuse head kvaliteeti, mille näitajateks on konfidentsiaalsus, taktitundelisus, pädevus, ausus, kohusetundlikkus, avatus ja positiivne eelarvamusteta suhtumine, enesetäiendamine ja uuenduslikkus.

Visioon:
Kujuneme asutuseks, kust leiab nõu ja abi iga abivajaja; oleme pidevalt arenev ja täiustuv organisatsioon.

Kontakt:
Paide Sotsiaaltöökeskus
Aadress: Aiavilja 13, 72719 Paide
Mob: 520 1404
E-post: kaspar.tammist@pstk.ee
Registrikood 75036139